Onok-art

Mayıs 1, 2010

14.-18 yy. Batı Resim Hareketi

Filed under: Batı Resim Sanatı Tarihi — onokart @ 9:45 am

Gotik-Rönesans :     Gotik , 12 yy. ikinci yarısında Romanesk tarzının değişime uğramasıyla  ortaya çıkan  ve Rönesansı başlatan akımdır. Gotik sanatı her ülke kültürü kendi içinde şekilenerek bütün Hristiyan dünyasına yayılmıştır. 13 yy. itibaren görsel sanatlardada uygulanmaya başlanmıştır. Kişilerin veya nesnelerin doğal gösterimi yerine düzenleme ve oranların önemi ve dini akımlara uygun renk seçimleri ön plana çıkmıştır.

Rönesans ,  14 – 15. yüzyıl İtalya’sında batı ile klasik antikite arasında sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını sağlayan, İslam filozof ve bilim insanlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı, deneysel düşüncenin canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşıldığı, matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve radikal değişimlerin yaşandığı dönemdir.   Yeni çağda İtalyan resminin tarihi Cimabue (1240-1302) ve Giotto (1267-1337) ile başlar . Resim sanatında antik mirastan etkilenme heykel sanatı kadar fazla değildir. Bunun sebebi resmin daha az yığınlar tarafından görülmesidir. İtalyan Rönesansı heykeltraş Nicola Pisano ile başlatılır ve 1260 tarihi konur.

Cimabue ve Pietro Cavallini aynı dönem yaşamıştır. Her ikisininde Giotto’nun hocaları olduğu varsayılır. Giotto ustalarını aşarak sadece İtalya cevresini değil tüm avrupayı derinden etkileyecek bir tarz yakalamıştır.  Resimlerinde hikayelere yer vermesi ve bu hikayelerdeki yüz ifadeleri onu diğerlerinden ayırmıştır. Uslubu İtalyan şair Dante ‘nin Latince yerine halk dilini kullanmasına benzetilir.14 yy. tamamen Giotto etkisinde kalmış  ve taklit edilmiştir. Bu yüzyıladaki bu taklit anlayışının sebebi Giotto’nun iyi kavranılamamış olmasından kaynaklıdır.  Onun yolunda Taddeo Gaddi ve Bernardo Daddi resme nakış ve renk özelliğinide ekleyerek Duccio di Booninsegna ile başlayan Siena okulunun karakteristiği ortaya çıkmıştır.

Giotto – Kiss of Judas

Duccio resmin hikayesi yönüne karşılıklar aramada Giotto’dan farklı davranmıştır. Realizm yönünden oda bir devrimcidir fakat üslubun derinliğinde kütleyi değil yüzeyi değerlendirir. Duccio Fransız Gotik sanatındanda etkilenmiştir. Giotto’nun kütle derinlik arayan cesur ve güçlü üslubuyla zıtlık halindedir.

Duccio – The Raising of Lazarus

Bazı Önemli Gotik Ressamlar ;

 • Don Lorenzo Monaco
 • Jan Baegert
 • Juan de Flandes
 • Nicolas Froment
 • Giovanni del Biondo
 • Orazio Samachini
 • Simone Martini
 • Gentile da Fabriano
 • Leonardo da Vinci
 • Filippino Lippi
 • Carlo Maratti
 • Francesco Melzi

Simone Martini (Italian Gothic , 1280-1348) – La Anunciación

Gentile da Fabriano (Italian Gothic , 1370-1427) –  Adoration of the Magi

Leonardo da Vinci (Italian, Renaissance,1452-1519) – Mona Lisa

Maniyerizm : 1500 yıllarda ortaya çıkmış bir sanat üslubudur. Rönesansın getirmiş olduğu etkinliğe bir karşı çıkış olarak başlayan akım kendinden sonra gelen akımları etkilemiştir. Maniyerizm’de herşey birbirine karıştırılmış , devinim halindedir. Dolayısıyla anlaşılması oldukça zordur.  Klasik sanattan Borok tarzına geçişin anahtarı olmakla birlikte bireysel yorumlamalar ön planda olduğu Avrupa saraylarında geçerli olmuştur.Maniyerizm gösterişçi bir sanat tarzını yermek için kullanılan bir deyimdir.

Bazı Önemli Manerist Ressamlar ;

 • Michelangelo Buonarroti
 • Giovanni Girolamo Savoldo
 • Sebastiano del Piombo
 • Correggio
 • Jan Sanders van Hemessen
 • Tintoretto
 • Martin de Vos
 • El Greco
 • Jacopo Carucci da pantormo
 • Francesco Parmiagianino
 • Pieter Veronese

Michelangelo, Buonarroti ( Italian, Renaissance,1475 – 1564) – The Creation of Adam

Jan Sanders van Hemessen (Belium,  Mannerist, 1500 –  1566)  –   Judith

El Greco (Spain ,Manierism , 1541 – 1564) –  The Spoliation

Rosso Fiorentino (Italian,  Mannerist, 1494-1540) – Heilige Familie

Tintoretto (Italian, Mannerist, 1518 –  1594) –  Susanna

Barok : Başlangıcı ve bitişi hakkında kesin bir tarih verilemeyen bu akım , mimarlık, müzik, resim ve heykelin etkileyici temalar altında birleştirilmesi amacı güder. Roma kilisesi etkisinde doğan bu akım yoğun bir etki bırakmasından ve çok sayıda eser verilmesinden dolayı bir dönem adı olarak kalmıştır.

Barok dönemi resmi ,  hem tuval hemde duvar üzerine yapılan resimlerle Rönesans döneminden farklılık gösterir. Maniyerizmin etkisi oldukça fazla olmakla birlikte , resimler oldukça derinlikli işlenmiştir. Klasik Rönesansın düzen , sukunet ve akılcılığının yerine heyecan ,ışık-gölge etkileri ve mekan derinliği işlenmiştir.

Bazı Önemli Barok Ressamlar ;

 • Annibale Carracci
 • Guido Reni
 • Domenico Zampieri
 • Caravaggio
 • Peter Paul Rubens
 • Jean Fouquet
 • Claude Vignon
 • Jacques Blanchard
 • François Perrier
 • Simon Vouet
 • Eustache Lesueur
 • Laurent de La Hyre
 • Charles Le Brun
 • Nicolas Poussin
 • Claude Lorrain


Nicolas Fouché (French, Baroque, 1653-1733) – Pomona


Charles Le Brun (French, Baroque, 1619-1690) – Nicolas de Largilliere

Jan Steen (Holland, Baroque, 1626-1679) – A Merry Party


Joseph Werner (Swiss ,Baroque ,1637–1710) –  Diana von der Jagd ausruhend

Rokoko  : Barok stilinden sonra ortaya çıkmış akıma verilen isimdir. Barok stilinin doğru çizgi ve süslemeye karşın bu hatlara bir tepki niteliğindedir. Baroktan daha ince ve kıvrımları daha zariftir.

Bazı Rokoko Sanatçıları ;

 • François Boucher
 • Sebastiano Ricci
 • Louis Leopold Boilly
 • François Hubert Drouais
 • Jean Baptiste Greuze
 • Alexander Roslin
 • Robert Tournieres
 • John Vanderlyn
 • Januarius Zick


Jean Honore Fragonard (French, Rococo , 1732-1806) –   The Swing

Jean- Antone Watteau (French, Rococo , 1684-1721)  –  The Toilette


François Boucher (French, Rococo , 1703-1770) –  Venus Consoling Love

Neo-Klasisizm : Barok ve Rokoko tarzına tepki olarak doğmuş, antik yunan ve romanın konu edildiği akımdır. Bu akım barok anlayışa ve Rokokonun aşırı süslemeciliği karşısında Barok öncesi döneme dönmeyi amaçlar. Antik devre hayranlık damgasını vurmuştur. Özellikle avrupa ve amerikada yayılmıştır.

18. yy Neo-Klasisizminin öne çıkmasındaki en büyük etki siyasal nedenler ile erdem ve ahlaki niteliklerin ön plana çıkarılmasıdır.

Bazı Neo-Klasisizm Ressamları ;

 • Joseph Marie Vien
 • David
 • Georges Michel
 • Pierre Paul Prudhon
 • Antoine Gros
 • Ingres
 • Jean François de Troy
 • Giovanni Paolo Pannini
 • Joseph Marie Vien
 • Nicolai Abildgaard
 • Antoine Jean Gros


Jean-Baptiste Joseph Wicar (French Neoclassical Painter, 1762-1834) – Queen Julie Bonaparte with her Daughters

Louis Jean François Lagrenée (French Neoclassical Painter, 1725-1805) – Venus and Nymphs Bathing


Nicolai Abildgaard (Danish Neoclassical Painter, 1743-1809) – Nightmare

Romantizm   : 1700 sonlarından itibaren başlayıp 1800 lerin ortasına kadar gelişim gösteren ve tüm sanat dallarını etkileyen bir akımdır. Bu akımda belli bir tanıma girmeden niteliğini korumakla beraber var olmanın , özgür ruh halinin sanata aktarılmasıdır.

Fransız resminde Romantizm hareketi Theodore Gericault’ un sergilediği medusa Salı isimli eseriyle başlamış sayılır. Bu aynı zamanda uzun süre devam edecek resim kavgalarınında başlangıcıdır. Eserlerinde Klasik izler taşısada Romantik düş alemiine yeni bir boyut kazandıranda Delacroix’ den başkası değildir.

Bazı Ressamlar ;

 • William Blake
 • Richard Wilson
 • Thomas Gainsborough
 • John Henry Fuseli
 • Francisco de Goya
 • Francesco Hayez
 • Theodore Chasseriau
 • Fernand Cormon
 • John Frederick Lewis
 • Henri Regnault
 • Sir david Wilkie

Eugène Delacroix (French Romantic Painter, 1798-1863) – The death of Ophelia


Eugène Delacroix (French Romantic Painter, 1798-1863) – Liberty Leading the People

Jean Louis Théodore Géricault (French Romantic Painter, 1791-1824) – The Raft of the Medusa

Sir David Wilkie  (Scottish  Romantic Painter, 1785-1841) – Der erste Ohrring